Operatiuni transfrontaliere

Capitolul VIII – Operatiuni transfrontaliereSectiunea I – Sucursale ale societatilor de servicii de investitii financiare, SSIF, persoane juridice romane si libera circulatie a serviciilor

Art. 37
S.S.I.F. poate presta servicii de investitii financiare:
a) intr-un stat membru, in conformitate cu prevederile art. 38;
b) intr-un stat nemembru, in baza autorizatiei acordate de C.N.V.M., conform reglementarilor emise in acest sens.

Art. 38
(1) S.S.I.F., persoana juridica romana, care intentioneaza sa deschida o sucursala intr-un stat membru, va comunica acest lucru C.N.V.M., impreuna cu urmatoarele informatii:
a) un plan de afaceri, care va cuprinde serviciile de investitii financiare ce urmeaza a fi prestate prin intermediul sucursalei si structura organizatorica a acesteia;
b) identitatea persoanelor desemnate sa asigure conducerea sucursalei;
c) adresa sediului sucursalei;
d) schemele de compensare a investitorilor, aplicabile pentru protectia investitorilor sucursalei.
(2) In termen de 3 luni de la primirea comunicarii, C.N.V.M. va transmite autoritatii competente din statul membru gazda informatiile primite sau, dupa caz, va refuza transmiterea acestora si va informa S.S.I.F. in consecinta, impreuna cu motivele refuzului.
(3) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale intr-un stat membru de catre o S.S.I.F., persoana juridica romana, daca pe baza informatiilor detinute si a documentatiei prezentate de S.S.I.F., constata ca:
a) S.S.I.F. nu dispune de capacitate administrativa sau de o situatie financiara adecvata, in raport cu serviciile de investitii financiare ce urmeaza a fi prestate prin intermediul sucursalei;
b) S.S.I.F. inregistreaza o evolutie necorespunzatoare a situatiei financiare.
(4) In cazul modificarii continutului uneia dintre informatiile prevazute la alin. (1), S.S.I.F. va comunica, in scris, aceasta modificare C.N.V.M. si autoritatii competente din statul membru gazda, cu cel putin o luna inainte de implementarea schimbarii.
(5) C.N.V.M. va comunica autoritatii competente din statul membru gazda orice modificare a informatiilor comunicate anterior, in conformitate cu alin. (2).

Art. 39
(1) Orice S.S.I.F. care intentioneaza sa presteze servicii de investitii financiare pe teritoriul unui stat membru, pentru prima data, in temeiul liberei circulatii a serviciilor, va comunica C.N.V.M. urmatoarele informatii:
a) statul membru in care intentioneaza sa opereze;
b) un plan de afaceri, precizand, in special, serviciul sau serviciile de investitii pe care intentioneaza sa le presteze.
(2) In termen de o luna de la primirea informatiilor mentionate la alin. (1), C.N.V.M. va transmite aceste informatii autoritatilor competente din statul membru gazda. Dupa expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate incepe sa presteze serviciile de investitii financiare in cauza, in statul membru gazda.
(3) In situatia in care se modifica continutul informatiilor transmise in conformitate cu alin. (1) lit. b), S.S.I.F. va comunica aceasta modificare, in scris, C.N.V.M. si statului membru gazda, inainte de aplicarea acesteia, in vederea transmiterii, daca este necesar, a oricarei modificari sau completari ce trebuie aduse informatiilor comunicate.

Art. 40
(1) Supravegherea prudentiala a serviciilor de investitii financiare prestate de S.S.I.F., in statele membre si nemembre, fie direct, fie prin infiintarea de sucursale, va fi asigurata de C.N.V.M., fara a prejudicia atributiile autoritatilor competente din statele gazda.
(2) In vederea exercitarii atributiilor sale de supraveghere, C.N.V.M. va coopera cu autoritatile competente din statele membre in cadrul carora S.S.I.F. presteaza direct servicii de investitii financiare sau isi infiinteaza sucursale.
(3) In situatia in care dispune sanctiuni, restrictii sau retragerea autorizatiei unei S.S.I.F., C.N.V.M. va notifica, imediat, autoritatea competenta din statul membru in care respectiva societate presteaza servicii de investitii financiare.
(4) Prevederile speciale din legislatia bancara referitoare la operatiunile transfrontaliere vor fi aplicabile institutiilor de credit autorizate in Romania, ce intentioneaza sa presteze servicii de investitii financiare, principale si conexe, in strainatate, precum si prevederile referitoare la prestarea unor asemenea servicii de investitii in Romania, de catre institutii de credit din state membre sau din state nemembre.

Anunțuri

Despre reclamatiiFOREX

ACEST BLOG ESTE DE INFORMARE GENERALA SI PARERI DIVERSE ALE AUTORILOR, CITITORILOR SI PERSOANELOR CARE AU EXPERIMENTAT DIVERSE SITUATII. FIECARE ESTE LIBER SA-SI EXPRIME LIBERTATEA CUVANTULUI ONLINE. ACEST BLOG NU REPREZINTA CONCLUZIILE SI OPINIILE FINALE ALE ADMINISTRATORILOR ACESTUI SITE.
Acest articol a fost publicat în LEGI & ACORDURI INTERNATIONALE. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s